karakter

23 oktober 2017

• V A L E N T I N O B U R G E R • burger voor een donnie zou onze eigen Valenti…

• V A L E N T I N O B U R G E R • burger voor een donnie zou onze eigen Valentijn zeggen. […]
23 oktober 2017

• K A R A K T E R O N T O U R • Een bedrijfsfeest, een trouwerij, een verjaard…

• K A R A K T E R O N T O U R • Een bedrijfsfeest, een trouwerij, een verjaardag of een ander event […]
21 oktober 2017

21. 10 | Cuisine & Friends | Bar Karakter

ATTEND TONIGHT! You like Karakter Bekijk op facebook
21 oktober 2017

• A D E • A last moment event in our bar takes place today from 3Pm till 3Am. Ex…

• A D E • A last moment event in our bar takes place today from 3Pm till 3Am. Expect funky grooves, cocktails and very nice […]